KKK

KKK

KKK (Korduma kippuvad küsimused)

Kas reforminoor on erakonna liige?

Reforminoored ei ole automaatselt erakonnad liikmed, samuti pole neil kohustust erakonna liikmeks asutada. Vaatamata sellele on paljud Reforminoored ka erakonna liikmed 🙂

Kas reforminoortel on liikmemaks?

Reforminoortel ei ole liikmemaksu!

Millega tegeleb keskmine reforminoor?

Reforminoor käib aktiivselt Reforminoorte üritustel ja koolitustel, mille kaudu ka tal endal on võimalik arendada. Reforminoor avaldab oma arvamust ning annab enda ideid meie programmi, aitab neid ellu viia ning lööb kaasa ürituste organiseerimisel.

Millal on õige aeg liituda reforminoortega?

Reforminoortega on õige aeg liituda juba gümnaasiumis, et saada paremat aimul poliitikast ja ühiskonnas toimimisest üleüldiselt. Samuti pakume põnevad üritusi ja koolitusi. Lisaks on võimalik ka ise käed külge panna Reforminoorte juhtimises.

Mis maailmavaadet esindab Reforminoor?

Reforminoored esindavad liberaalset maailmavaadet. Meie usume, et ühiskonna alustala on iseseisev, tegus ja vaba inimene, kes oma tegude eest vastutab. Riik ei pea sekkuma liialt majandusse ega inimeste ellu, vaid usaldama inimesi ise oma valikuid tegema.

Mis on minu kohustused Reforminoorena?

Reforminoored pakkuvad eelkõige võimalusi! Võimalusi saada uusi teadmisi ja kogemusi, samuti osaleda ise noortepoliitika kujundamisel ja elluviimisel. Tavalisel Reforminoorel otseseid kohustusi ei ole, kuid eneseproovile panemiseks on Reforminoorel võimalik võtta klubi juhtimise vastutuse kohustus või lüüa kaasa üle-eestilises Reforminoorte juhatuses.

Mis on minu võimalused areneda Reforminoorena?

Reforminoored pakuvad teadmis ühiskonnast ja poliitikast. Võimalus saada nii meeskonna- kui juhtimiskogemust. Samuti osaleda ise poliitikate kujundamisel ning rääkida kaasa ühiskondlikel teemadel. Kõige tipuks on võimalik saad ka kampaania kogemust, kas kampaania abilisena või lausa ise kandideerides valimistel.

Millega me oleme tegelenud?

Reforminoored on seisnud hea noorte kaasamises suurendamise eest ning Vote@16 valimisea langetamise eest KOV valimistel. Usume, et ettevõtlusõpe peab saame osaks õppekavast. Samuti olema algatanud debati narkopoliitika kaasajastamiseks.