Liitu

Liitumine

 • 1. Liitumisavalduse esitamine

  Kui liitumisavaldus on esitatud, saadetakse see Reforminoorte Juhatusele ülevaatamiseks
 • 2. Liitumisavalduse hääletus

  Juhatuse koosolekul võetakse sinu liitumisavaldus hääletusele
 • 3. Liitumisavalduse vastuvõtmine

  Poolthäälte enamusega on sinu liitumisavaldus vastuvõetud
 • 4. Tutvumine

  Pärast liitumisavalduse vastuvõtmist juhatuse poolt, võetakse sinuga sellest peatselt ühendust ja lepitakse kokku aeg kus sa saad Reforminoortega kohtuda ja ennast ka lähemalt tutvustada
 • 5. Liitumise kinnitamine

  Pärast edukat vestlust on sinu liikmelisus kinnitatud ja oled osa Reforminoortest