Liiklusseaduse § 109 lg 5 kohaselt võib alla 18-aastase õppija puhul autokooli väliseks juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja. See tekitab olukorra, kus piisava praktika saavad vaid need, kes jaksavad sõidtundide eest maksta ning need, kelle vanemad täidavad seaduses ettenähtud nõuded. Reforminoored on seisukohal, et taoline kitsendus annab ebavõrdsed võimalused.
„On oluline, et meie teedel liiguksid kogenud ning õppinud juhid. Tihti pelgalt autokooli sõidutundidest ei piisa. Hetkel kehtiva seaduse kohaselt võib täiendavaid sõidutnude anda vaid lapsevanem,“ sõnab Reforminoorte peasekretär Anti Haugas.
„Me oleme seisus, kus paljudel noortel puudub autokooliväline sõidupraktika võimalus. Et oskusi omandada, peab noor rikkuma seadust või leppima ebapiisava praktikaga. Võimalus olla õppurile juhendajaks peab laienema ka vähemalt seadusliku esindaja poolt volitatud isikule,“ lisab Haugas.