Seoses Venemaa täiemahulise agressioonisõjaga Ukrainas on üles kerkinud murekoht venekeelsete koolide ohuga Eesti vabariigi julgeolekule. Nimelt levivad mitmetes venekeelsetes koolikeskkondades väärad sõnumid agressioonist. Näiteks toetatakse diktaator Vladimir Putinit või saadakse ebaloogiliselt aru agressorist ning sõjas süüdistatakse hoopiski Ukrainat.

Nüüd on otsus küll õnneks langetatud ja õppeaastaks 2032/2033 peavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolid minema üle eestikeelsele õppele. Mis venekeelsetes koolides toimub ja miks oleks venekeelse haridusega jätkamine ohtlik Eesti vabariigile?

Peamine probleem venekeelsetes koolides on, et sealse venekeelse hariduse tõttu ei sulandu osad õpilased täielikult ühiskonda. Vene koolide õpilased ei mõtle nagu oma eestlasest eakaaslased. Venekeelsete noorte seas tekib infosulg ja valdavaks saavad teistsugused uskumused. Uskumused, mis annavad Venemaale võimaluse ära kasutada välisvenelasi. Infosulg on peamiselt põhjustatud õpilase perekonna uskumustest, kuid seda võivad võimendada ka osad venemeelsed õpetajad.

Kaasautor näeb ka julgeolekule ohumärke kasvõi vahetundides koolis (Lasnamäe Vene gümnaasiumis) ringi jalutades. Õpilased vaatavad TikTokis enamasti videoid, kus romantiseeritakse sõda, näidatakse vene sõdureid kangelastena, ja muidugi ka selliseid videoid, kus mingid „eksperdid“, kellest keegi midagi ei tea, räägivad Ukraina kohta ainult negatiivseid asju.

Tuntud ütlemine, et sa oled enda viie kõige lähedasema inimese keskmine, viitab ka siin sellele, et noor võtab suure tõenäosusega ennast ümbritsevate inimeste ja keskkonna uskumused üle. Neile jääb kaugeks eesti kultuur, kodumaa armastus ja samuti ei oska nad suhtlustasandil korralikult eesti keelt kõnelda.

Eesti keele mitteoskamine on aga väga suur probleem nii riigi julgeoleku kui ka riigi stabiilsuse vaatepunktist. Kuna neil ei ole võimalust siin saada korralikku kõrgharidust, siis kerjatakse Venemaa saatkonnalt raha mõnes Peterburi või Moskva ülikoolis õppimise jaoks, pärast nad tulevad sellest süsteemist tagasi veel ohtlikemana.

Venekeelsetest koolidest mitteloobumine või nende mittereformimine oleks väga ohtlik Eesti julgeolekule. Venekeelsetes koolides mõistavad osad õpilased eelnevalt mainitud infosulu tõttu Venemaa invasiooni Ukrainasse täiesti teistmoodi. Arvatakse, justkui Ukraina oleks sõjas süüdi.

Venekeelseid koole pole suudetud täielikult desovetiseerida ja seega on koolides venekeelsete koolide kogukondade sõnul arvestataval hulgal inimesi, kes toetavad verist diktaatorit – Vladimir Putinit. Me ei saa kindlad olla, et need inimesed päriselt soovivad Eesti iseseisvust ja on vajadusel valmis seda ka kaitsma, mitte tõkestama, ja seega on need inimesed Eesti vabadusele ohuks. Nende jaoks ei ole Eesti iseseisvus mingi väärtus, vaid pigem võileib, mida saab anda ja võtta.

Seetõttu ei tohi lasta tekkida olukorral, kus Ida-Virumaa justkui eralduks muust Eesti territooriumist. Samuti seisneb oht ka selles, et kui me kohe kiiresti probleemi ei lahendaks ja laseks uuel venemeelsel põlvkonnal üles kasvada, oleks meil Eestis pidevalt olemas mingi osa elanikkonnast, kes tegelikult Eesti vabariigi väärtusi ei jaga.

Uskumused, mis läänekultuuris ei ole aktsepteeritavad, on lapsele kasvamiskeskkonnast kaasa antud ning need põhinevad vene kanalite väärinfol ja propagandal ning lõhestavad ühiskonda. Seda aitavad omakorda võimendada just venekeelsed koolid. Venekeelsete koolide kaitsjad on palju aastaid saanud raha erinevatelt Venemaa fondidelt ja nende pidev töö oligi eesti ühiskonna lõhestamine. Kui klassikeskkonda satub kasvõi üks venemeelne nooruk, on selle mõju ka teistele noortele väga suur.

Pidev propaganda viib lõpuks sihile. Paljudes venekeelsetes koolides ongi probleem selles, et sõja osapoolte süüst saadakse erinevalt aru. Noored on seisukohal, justkui oleks sõjas ise süüdi Ukraina ja Venemaal ei lasu mitte mingit süüd. Iga laps, kes täna ja tulevikus Eesti riigis kasvab, väärib usku usaldusväärsesse meediasse ja peab eristama tõde väärast – vaid nii saame vähendada rumalat viha ühiskonnas, mis põhineb valedel arvamustel. Arvamustel, mis on tulnud ebatõesest informatsioonist ja mida on aastaid kasvavale lapsele ette laotud.

Nüüdseks on eestikeelsele haridusele ülemineku otsus Reformierakonna eestvedamisel riigikogus vastu võetud. See otsus oli väga vajalik, sest venekeelsed koolid sisaldavad endas palju ohtusid riigile. Ohtusid, mis võivad iga hetk endast märku anda.

Neist suurima mõjuga on oht Eesti julgeolekule, sest ilma selleta poleks mõtet rääkida millestki muust. Kahjuks peab tõdema, et Keskerakond hääletas selle eelnõu vastu, mis on mõtlemapanev, sest iga Eesti erakonna eesmärk peaks olema Eesti elu edendamine. Aga Keskerakonna vene-tiib nii ei arva. Nende jaoks kehtib printsiip „Mida halvem, seda parem!“ – juba ammune standard, millest ei saa loobuda. Just venekeelsest haridusest loobumine aitab kindlustada Eesti julgeolekut.