Reforminoored tahavad alandada õppelaenu intressi kahe protsendi peale

Õppelaenude intressid on tänase seisuga ebaratsionaalselt kõrged ning valitsuse eesmärgiks peab olema intressi langetamine 2% peale.
Õppelaenud ei tohiks olla ühegi erasektoris tegutseva panga jaoks kasumi teenimise koht. Õppelaenu tagasimaksmine peaks olema seotud õppetulemustega ning Eestis töötatud ajaga. Reforminoored leiavad, et on oluline üle vaadata ka maksimaalse õppelaenu määr, et tagada kõikidele võrdne stardipositsioon.

„Soovime tegeleda Eesti haridussüsteemi parandamisega, et tudengitel oleks võrdne võimalus hariduse omandamiseks. Eelkõige on oluline just õppelaenu intressimäära langetamine viie protsendi pealt kahe protsendini ning tagada, et ülikooli lõpetajad jääksid Eestisse ja panustaksid meie riigi arengusse,“ selgitas Reforminoorte peasekretär Kristo Enn Vaga. “Õppelaenu intressimäära langetamisega soodustame õppimisele keskendumist ning üle peame vaatama ka õppelaenu kogusuuruse, mis on praeguse elatustaseme jaoks liiga väike.”

Hetkel on õppelaen kriminaalselt kõrge intressimääraga (5%) ning on pankadele lihtne kasumi teenimise võimalus, eriti kuna riik tagab, et need makstakse tagasi. Ükski pank ei tohiks üliõpilaste, riigile lisandväärtuste loojate, arvelt rikastuda. Kuna riik tagab õppelaenu tagasimaksmist siis peaks riik ka mõjutama selle laenu intressimäära ning see ei tohiks ületada kahe protsendi piiri.